بایگانی برچسب ها: الکی مثلا

طنزهای مثلا الکی جدید و خواندنی – سری اول

طنزهای مثلا الکی جدید و خواندنی – سری اول

طنزهای مثلا الکی جدید و خواندنی نع . . . . . الکى مثلا من پوأم غذا نميخورم.. ◊◊◊◊◊◊◊◊ الکی مثلا من ◊◊◊◊◊◊◊◊ وایییی چه بو قورمه سبزى اى میدم…. چقدم قرمه سبزى اى که پختم خوشمزه شده بودددد…. الکی مثلا من زن زندگیم… . . . . الکی مصلن من لالم ◊◊◊◊◊◊◊◊ الکی مثلا من ◊◊◊◊◊◊◊◊ اقا این الکی مثلا چیه تو دهن مردم انداختین؟ سه روزه مامانم غذا درست نکرده؛ هرچی میگم گشنمه میگه: الکی مثلا ما فقیریم… ◊◊◊◊◊◊◊◊ الکی مثلا من ◊◊◊◊◊◊◊◊ الفرار…. . . . . الکی مثلا من ...

ادامه مطلب