بایگانی برچسب ها: متن ادبی کوتاه

مجموعه متن های ادبی کوتاه و زیبا

مجموعه متن های ادبی کوتاه و زیبا

مجموعه متن های ادبی کوتاه و زیبا متن ادبی کوتاه ، متن ادبی احساسی گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی… گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی … گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات… گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که… گاهی فقط دلت میخواهد زانو هایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشه ای گوشه ترین گوشه ای…! که می شناسی بنشینی و”فقط” نگاه کنی… گاهی چقدر دلت ...

ادامه مطلب